Annika Ackelman

Socionom

Legitimerad psykoterapeut

Certifierad schematerapeut

Psykoterapi inom primärvården

Vi erbjuder psykoterapi via primärvårdsavtal med Region Sörmland. Kontakta oss så ringer vi upp dig för bedömning. Om vi bedömer att dina besvär kan behandlas inom primärvårdsavtalet sätter vi upp dig på vår väntelista. 


Privat psykoterapi

I mån av tid tar vi emot privata patienter. Pris 1200,-/session för privatpersoner. 


Handledning och föreläsningar

Vi bedriver handledning enskilt eller i grupp samt föreläser inom KBT och/eller schematerapi.

Kontakta oss för att diskutera vad ni behöver innan offert. 

Kognitiv beteendeterapi KBT


I KBT får du med hjälp av psykoterapeuten reda ut dina tankar, känslor och handlingar. Vi utforskar tillsammans vad problemet är, hur det har uppstått och vad du kan göra för att förändra det. I KBT utgår vi från det som ställer till problem för dig i nutid. Vi kan även utforska ursprunget och bakgrunden till problemen. Vi arbetar också mot framtiden genom att sätta upp mål för terapin och för hur du vill att ditt liv ska förändras 

Tankemönster

Vi arbetar i terapin med att utforska vilka av dina  tankemönster som bidrar till dina problem och arbetar gemensamt för att komma fram till alternativa, mer funktionella tankemönster.  

Beteenden

Vi arbetar i KBT med att förändra de beteenden som ställer till problem för dig, dels i terapisessionerna, dels genom de hemuppgifter vi kommer överens om. 

Känslor

Genom att använda metoder från schematerapi, som är en del av tredje vågens KBT, kan vi arbeta direkt med dina känslor. Det är viktigt eftersom våra känslor är det som ger oss budskap om att något behöver förändras. 

Hemuppgifter

Hemuppgifter är en viktig del i kognitiv beteendeterapi. Tillsammans utformar vi lämpliga hemuppgifter som gör att terapiprocessen fortlöper även mellan terapisessionerna. 

Schematerapi

Schematerapi är en del av den så kallade tredje vågen inom KBT. Schematerapi utgår från de mönster (scheman) som du fått under din uppväxt och vi arbetar tillsammans för att förändra de scheman som ställer till problem för dig. I schematerapi arbetar vi, liksom i KBT, med tankar, känslor och beteenden, men schematerapin är i större utsträckning inriktad på upplevelsebaserade arbetsmetoder. Genom schematerapi bearbetas gamla trauman, vilket leder till att dessa inte längre behöver påverka dig negativt i livet. Schematerapi förändrar dysfunktionella mönster och ersätter dessa med funktionella mönster. 


Schematerapi passar även dig som har långvariga problem och som kanske upplever att annan psykoterapi inte har varit tillräckligt hjälpsam för dig. 

Böcker i schematerapi av Annika Ackelman

Känslomässig sårbarhet (ny upplaga 2023), Ackelman Förlag

Denna bok riktar sig främst till patienter och används i terapi. 


Schematerapi i teori och praktik (2019), Studentlitteratur

Denna bok riktar sig främst till verksamma terapeuter och andra som vill ta del av grundläggande och fördjupad teori och praktik inom schematerapi. 


Båda böckerna säljs via bokhandeln. Kontakta oss för offert vid inköp av ett större antal.  

Vi samarbetar med

Catarina Örnmar Helgason

Leg psykoterapeut/Beteendevetare

Cert Schematerapeut (ISST)

Handledare och lärare i KBT


www.kbtvision.se
KONTAKT med KBT NYKÖPING

Telefon: 070-228 06 67

Mejl: info@kbtnykoping.seObservera att vi endast tar emot bokade besök! 


Legitimerad psykoterapeut - 

en skyddad titel


Endast den som genomgått psykoterapeutprogrammet och därefter erhållit legitimation av Socialstyrelsen har rätt att kalla sig psykoterapeut. Titeln legitimerad psykoterapeut är skyddad och innebär en kvalitetsstämpel på att psykoterapeuten genomgått en gedigen teoretisk utbildning, haft flerårig handledning i ett antal terapier samt genomfört ett vetenskaplig arbete. För att bli antagen på psykoterapeutprogrammet måste en ha en universitetsutbildning inom ett människovårdande yrke, grundläggande psykoterapiutbildning samt flerårig erfarenhet av att arbeta som terapeut under handledning. Psykoterapeutens grundutbildning ska alltid anges tillsammans med titeln legitimerad psykoterapeut. 


Annika Ackelmans utbildningar

Socionomprogrammet vid Stockholms universitet, examensår 1997


Grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning

vid CKPT Sörmland, examensår 2008


Psykoterapeutprogrammet med KBT-inriktning

vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, Stockholm, examensår 2013


Specialisering: Schematerapeut med inriktning mot individuell schematerapi, certifierad av International Society for Schema Therapy ISST 2018


Annika har dessutom genomgått ett flertal kortare utbildningar inom Acceptance and Comittment Therapy (ACT), sexologi, schematerapeutisk parterapi, korttids schematerapi mm