Inom primärvårdsavtalet med Region Sörmland behandlar vi dig som har problem med: 

  • Lindrig till måttlig depression
  • Ångestsyndrom tex social fobi, panikångest
  • Posttraumatiskt stressyndrom PTSD
  • Tvångssyndrom OCD
  • Generaliserat ångestsyndrom GAD
  • Lindrig till måttlig stressproblematik

Inom avtalet behandlas inte utmattningssyndrom. 


Du som har drabbats av utmattning (sk utbrändhet) hänvisas till företagshälsovård eller till den vårdcentral du tillhör, där det finns rehab-team för din behandling. 

Inom avtalet behandlas inte psykiatrisk problematik. 


Inom avtalet behandlas inte heller patienter som har en pågående kontakt med psykiatrin. Om du har en sådan kontakt bör du erbjudas psykoterapi vid psykiatriska kliniken.


Avtalet gäller patienter från 18 år.


Du är alltid välkommen att kontakta oss om du är osäker på om dina besvär kan behandlas inom primärvårdsavtalet. 

Primärvårdsavtalet

Behandlingens omfattning

Avtalet ger möjlighet till 2 bedömningssamtal samt 10 behandlingssessioner. 


Patientavgift

Du betalar patientavgift med 200,-/session upp till högkostnads-skyddet på 1200,-/år.


Högkostnadsskyddet beräknas på dina samtliga vårdkontakter och betalas vid varje session. 

Väntelista

Vi sätter upp patienter på väntelista.


Ibland måste vi tyvärr stänga väntelistan, då alla tider är intecknade. 


Kontakta oss om du har några frågor.