Inom primärvårdsavtalet med Region Sörmland behandlar vi dig som har problem med: 

  • Lindrig till måttlig depression
  • Ångestsyndrom tex social fobi, panikångest
  • Posttraumatiskt stressyndrom PTSD
  • Tvångssyndrom OCD
  • Generaliserat ångestsyndrom GAD
  • Lindrig till måttlig stressproblematik


Avtalet gäller patienter från 18 år.


Pga många förfrågningar är vi tyvärr tvungna att stänga vår väntelista för terapi via avtal med Region Sörmland. Vi uppdaterar här på hemsidan när vi har möjlighet att öppna för nya patienter igen.


Texten uppdaterad 240202


Inom avtalet har vi tyvärr inte möjlighet att behandla: 


Utmattningssyndrom.

Du som har drabbats av utmattning (sk utbrändhet) hänvisas till företagshälsovård eller till den vårdcentral du tillhör, där det finns rehab-team för din behandling. 


Psykiatrisk problematik.

Inom avtalet behandlas inte heller patienter som har en pågående kontakt med psykiatrin. Om du har en sådan kontakt bör du erbjudas psykoterapi vid psykiatriska kliniken. Ätstörningar behandlas inom psykiatrin. 


Missbruk och beroende.

Inom avtalet behandlas inte heller patienter som har ett missbruk/beroende. Denna problematik hänvisas till behandling via den kommun där du är skriven.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du är osäker på om dina besvär kan behandlas inom primärvårdsavtalet. 

Primärvårdsavtalet

Behandlingens omfattning

Avtalet ger möjlighet till 2 bedömningssamtal samt 10 behandlingssessioner. 

Patientavgift

Du betalar patientavgift med         250,-/session upp till högkostnads-skyddet på 1400,-/år.


Högkostnadsskyddet beräknas på dina samtliga vårdkontakter och betalas vid varje session. 

Väntelista

Se ovan nämnda kriterier för att bli uppsatt på väntelista för terapi via primärvårdsavtalet. Vi behöver göra en första bedömning via telefon innan du kan sättas upp på väntelistan.