Handledning & Föreläsningar


Handledning

Annika handleder dels grundutbildade (steg 1) terapeuter inom KBT, dels personal inom verksamheter som arbetar med ungdomar, så som skolans elevhälsoteam, ungdomsmottagning, socialtjänst etc. Hon har 12 års erfarenhet som skolkurator, både inom gymnasium och grundskola, inom kommunal skola och friskola, samt erfarenhet från flera områden inom socialtjänsten.
Frekvens och upplägg kommer ni tillsammans fram till. Ring eller mejla för offert, mer information och diskussion kring era önskemål gällande handledning.


Föreläsningar

Schematerapi och människans grundläggande känslomässiga behov, utifrån Annikas böcker om schematerapi.

Grundläggande KBT-tekniker.

Terapeutiskt förhållningssätt.

Specifika KBT-tekniker. 

Ämnena kan kombineras i en och samma föreläsning beroende på föreläsningstid och målgrupp.


Ring eller mejla för offert, mer information och diskussion om era önskemål.


Böcker i schematerapi av Annika Ackelman

Känslomässig sårbarhet (ny upplaga 2023), Ackelman Förlag

Denna bok riktar sig främst till patienter och används i terapi. 


Schematerapi i teori och praktik (2019), Studentlitteratur

Denna bok riktar sig främst till verksamma terapeuter och andra som vill ta del av grundläggande och fördjupad teori och praktik inom schematerapi. 


Båda böckerna säljs via bokhandeln.

Kontakta oss för offert vid inköp av ett större antal böcker.